disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.B.S.V. Boxmeer.
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. H.B.S.V. Boxmeer is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Deze website bevat reacties en foto's van derden. H.B.S.V. Boxmeer is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Verantwoordelijkheid berust bij de inzender/ster van de desbetreffende tekst(en) en/of foto's.
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat H.B.S.V. Boxmeer geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan H.B.S.V. Boxmeer niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

 

 

 

 

 

25 jaar

Hondenschool HBSV Boxmeer

 

"Een hondensportvereniging in beweging"