Inschrijven Cursus

Je naam en adresgegevens:

Algemene Voorwaarden
De cursist neemt deel aan de bovengenoemde cursus op eigen risico. De vereniging aanvaard geen aansprakelijkheid in gevallen van schade door welke oorzaak dan ook tijdens de cursus ontstaan. De cursus wordt gevolgd op uw eigen verantwoordelijkheid en u dient in het belang van uw hond zorg te dragen voor tijdige en juiste inentingen. Vóór deelname aan de cursus dient u het entbewijs van uw hond ter inzage te overleggen, waaruit blijkt dat uw hond tijdig en de juiste entingen heeft gekregen. Het cursusgeld dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn betaald. Indien hieraan niet wordt voldaan mag er niet meer worden deelgenomen aan de lessen. Restitutie van betaalde cursusgelden vindt alleen plaats indien gegronde redenen, ten genoegen van het bestuur aangetoond, daartoe aanleiding geven. Het bestuur zal daarover uitspraak doen. Na uw inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van de ledenadministatie met de eerste datum van uw cursus.

 

25 jaar

Hondenschool HBSV Boxmeer

 

"Een hondensportvereniging in beweging"